GEEL

 

STADHUIS GEEL:

Stadhuis Geel:

De gemeente Geel heeft een Website waar U alle nodige informatie kan terugvinden.

 

GESCHIEDENIS GEEL:

Geel is een stad (sinds 1985) in de Belgische provincie Antwerpen en staat ook wel bekend onder de eretitel: “Barmhartige Stede”. De Kempensestad is naar oppervlakte de zevende grootste stad van Vlaanderen, is de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton Geel en behoort tot het kieskanton Mol. Geel telt ruim 40.000 inwoners, die Gelenaars[1] worden genoemd. Haar beschermheilige is de heilige Dimpna van Geel.

Meer terug te vinden op wikipedia

 

U kan zowel met openbaar vervoer als met auto tot bij Digital Business Advisor geraken, Uw internetmarketing partner.

BEZIENSWAARDIGHEDEN GEEL

De Sint-Dimpnakerk is een gotische kerk te Geel. Ze wordt qua bouwstijl tot de Demergotiek gerekend. Het is een kruisbasiliek met vieringtoren en zware hoofdtoren.

De kerk is gewijd aan de heilige Dimpna, die volgens de legende hier in 600 onthoofd en begraven moet zijn: als men schreef 30 may ses hondert jaer – s. Dymphna hier onthalst is van haer eygen vaer. Het was een bedevaartskerk, waarbij vooral genezing gezocht werd voor psychiatrischepatiënten. Mogelijk lag hier de oorspronkelijke kern van Geel, maar deze verplaatste zich allengs naar de huidige Markt, waar zich de Sint-Amandskerk bevindt, die als de oudste parochiekerk van Geel fungeert.

Aan de huidige kerk begon men te bouwen in 1349. Ze werd opgetrokken in witte zandsteen. In 1489 werd ze geteisterd door brand, waarna er herbouw en uitbreiding plaatsvond. Dit betreft met name de massieve toren, versierd met speklagen van witte zandsteen en bruine ijzerzandsteen. De bouw duurde tot 1585, maar de toren is nimmer voltooid.

In 1532 stichtte Jan III van Merode, heer van Geel, een college van 10 vicarissen om de kerk te bedienen en Missen op te dragen voor de bedevaartgangers. Dit werd in 1562 verheven tot een kapittel. In 1566 woedde de beeldenstorm, waarbij de beelden die het portaal sierden werden vernield. Tijdens de beloken tijd (eind 18e eeuw) werd de Sint-Dimpnakerk geconfisqueerd en openbaar verkocht, maar in 1801 kregen de katholieken de kerk weer terug. Pas in 1874 kreeg de Sint-Dimpnakerk de functie van parochiekerk en werd daarmee de tweede parochiekerk van Geel-Centrum.

De kerk liep grote schade op in 1944, maar het interieur bleef, dankzij de sterke gewelven, intact. Restauratie volgde van 19501952.

De weg van de Sint-Dimpnakerk in Geel naar Digital Business Advisoris doenbaar met auto, fiets en openbaar vervoer.

Geschiedenis

Het Oud Gasthuis werd kort voor 1286 gesticht door Hendrik III Berthout, heer van Geel. Het was een ziekenhuis dat naast de uit de plaats afkomstige zieken ook de pelgrims moest verzorgen die naar Sint-Dimpna waren getogen. Het lag naar verluidt op de plaats waar Dimpna door haar vader werd vermoord. Het was dus géén psychiatrisch ziekenhuis. De zieken werden verzorgd door lekenbroeders en -zusters.

In de loop der 15e eeuw groeiden er echter wantoestanden waarop omstreeks 1500 een aantal hervormingen werden doorgevoerd. Hierbij speelde Jan III van Merode een belangrijke rol. In Mechelen was reeds in 1509 de ziekenverzorging overgedragen aan de Gasthuiszusters Augustinessen. In 1552 kwamen drie van deze zusters naar Geel en aldus begon een nieuwe vorm van beheer.

De zusters herstelden de gebouwen en voegden nieuwe gebouwen aan het bestaande complex toe. In 1789 werd het ziekenhuis door de Fransen geseculariseerd tot burgerlijk gasthuis, maar de zusters mochten -bij gebrek aan ervaren krachten- hun werk blijven verrichten als hospitalières, ofwel burgerlijk personeel. De bezittingen werden overgedragen aan de Burgerlijke Gestichten van Liefdadigheid, die zich later hebben ontwikkeld tot Commissie voor Openbare Onderstand (COO).

Ook gedurende de 19e eeuw werden nog vele gebouwen bijgebouwd, maar in 1918 werd, naast het complex in de Billemontstraat, een volledig nieuw ziekenhuis gebouwd. Het maximale aantal zusters bedroeg 40, in het jaar 1940. Hierna nam het aantal zusters geleidelijk af.

Hoewel het Oud Gasthuis in 1938 als beschermd monument werd geklasseerd, wilde de COO het in de jaren 60 van de 20e eeuw alsnog slopen om de grond te verkopen. Dit werd verhinderd door de zusters die het Oud Gasthuis in 1971 opkochten en als museum inrichtten. Deze zusters waren in 1969 uit het Gasthuis vertrokken. Tot dan toe was de kapel een openbare gebedsruimte.

De weg van de Buulmolen in Olen naar Digital Business Advisor is doenbaar met auto, fiets en te voet.

Kinderboerderij de Heihoeve is gelegen op een terrein van 1,5 ha. Het is prettig wandelen en spelen tussen de dieren.

We willen de mensen hier tot rust laten komen temidden van de dieren en het groen. Dit kan natuurlijk alleen maar als het veilig is. Daar zorgen we natuurlijk voor door strenge controle op de speeltuigen. Veiligheid is immers belangrijk, maar spelen moet voor de kinderen ook leuk en leerrijk blijven. Vandaar dat we  op de kinderboerderij steeds proberen om de informatie die de mensen meekrijgen uit te breiden. Zo blijft het voor de trouwe klanten ook steeds een uitdaging om terug te komen.

De afstand naar Digital Business Advisor is doenbaar met autoen fiets.

DE MOOISTE FIETS EN WANDELROUTES VAN OLEN

Via routeyou.com kan je echt wel de beste routes terugvinden voor een gezellige of sportieve wandel of fietsroute.

Enkele voorbeelden zijn:

MEER OVER DIGITAL BUSINESS ADVISOR

Digital Business Advisor is een bureau dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van je online aanwezigheid en het generen van leads. We werken niet met vaste pakketten, maar geven je persoonlijk advies op maat. Iedere onderneming is anders en vereist een unieke aanpak. We zien jou als een belangrijke partner, waar we graag een langetermijnrelatie mee opbouwen.

Wij kunnen U helpen met volgende diensten:
internetmarketing
adverteren op google
Zoekmachine Optimalisatie
Social Media Marketing
Content Marketing
Webdesign
Grafisch Ontwerp

Wil je een vrijblijvende Offerte, aarzel dan niet contact op te nemen. Tot snel

Geel
Kasterlee
Olen
Westerlo